เรื่องเข้าใจผิดของผู้หญิง…ยกเวทแล้วกล้ามขึ้น

การยกเวทคือการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่และเด่นชัด ซึ่งแน่นอนว่าการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นไม่ใช้ว่าจะทำให้ชัดและใหญ่แค่วันหรือสองวัน การที่จะสร้างกล้ามเนื้อนั้นต้องอาศัยระยะเวลาในการเล่น วินัย รวมถึงการกินอย่างถูกวิธีด้วย ซึ่งกล้ามเนื้อจะเด่นชัดได้นั้นต้องใช้เวลาราว 6 เดือนขึ้นไปถึงจะเห็นความแตกต่าง สำหรับผู้หญิงหลายคนที่ออกกำลังกายด้วยการยกเวทนั้นมองว่าหากยกเวทแล้วกล้ามจะขึ้นและทำให้ไม่มั่นใจ ผู้หญิงหลายคนจึงเลี่ยงการออกกำลังกายด้วยการยกเวท แต่การยกเวทสำหรับผู้หญิงนั้นไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อขึ้นเร็วเหมือนกับผู้ชาย ซึ่งนั้นคือความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการยกเวทสำหรับผู้หญิง

ผู้หญิงก็สามารถยกเวทได้ ซึ่งการยกเวทนั้นจะช่วยเสริมสร้างและทำให้ร่างกายกระชับรวมถึงสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ซึ่งการยกเวทนั้นสำหรับผู้หญิงกล้ามเนื้อจะไม่เด่นชัดเร็วแบบผู้ชาย เพราะว่าฮอร์โมนของผู้หญิงนั้นไม่เหมือนกับผู้ชาย โดยฮอร์โมนชายนั้นคือ เทสโทสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำหรับเพศชายที่ช่วยในเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออยู่แล้ว สำหรับผู้หญิงนั้นหากยกเวทนั้นมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือกคือ หากต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้ชัดนั้น ต้องยกน้ำมากและกินให้หนักเหมือนผู้ชาย สำหรับผู้หญิงที่ต้องการฟิตให้กล้ามเนื้อกระชับนั้นคือยกน้ำหนักเบาประมาณ 1-2 กิโล จำนวน 20 ครั้งโดยประมาณ ซึ่งสามารถช่วยให้ผิวกระชับและสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ซึ่งหากออกกำลังกายโดยการคาดิโออย่างเดียวนั้น ช่วยให้หัวใจแข็งแรงเท่านั้น ดังนั้นหากคุณผู้หญิงต้องการยกเวทก็สามารถเล่นได้ ซึ่งหากยกแบบถูกวิธีการไม่ต้องกังวลว่ากล้ามจะใหญ่แล้ว