HIIT 10 นาทีเรียกหุ่นเฟิร์มเผาพลาญดี

การออกกำลังกายเพื่อเผาพลาญพลังงานแคลอรี่นั้นมีมากมายหลายวิธีให้ผู้รักสุขภาพเลือก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเล่นเวทหรือการคาร์ดิโอ ซึ่งทุกอย่างล้วนแล้วมีประโยชน์และทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วย ทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลามากนัก ลองหาเวลาว่างออกกำลังกายแบบ HIIT ดูบ้างการออกกำลังที่ช่วยให้หุ่นเฟิร์มและช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้เพียง 10 นาที/วันเท่านั้น โดยการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือ High-intensity interval training

การออกกำลังกายแบบ High-intensity interval training เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้คล้ายๆกับการคาร์ดิโอ แต่ทว่า HIIT จะช่วยเร่งการเผาพลาญมากขึ้นโดยมีท่าที่หลากหลายทั้งแบบมีอุปกรณ์ช่วยและไม่มีโดยการนำเอาบอดี้เวทผสมผสานกับคาร์ดิโอได้อย่างลงตัว โดยการออกกำลังกายแบบนี้ใช้เวลาเพียง 10 นาทีต่อเซ็ทเท่านั้น

การออกกำลังกายแบบ HIIT ง่ายๆประกอบด้วยท่าต่างๆดังนี้ Squat, push-up, กระโดดขึ้นมาแล้วทำท่าเดิมซ้ำอีก เป็นต้น ซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้ช่วยทำให้ร่างกายได้ออกกำลังอย่างเต็มที่ รวมถึงยังช่วยให้เรื่องการเผาพลาญได้ดีกว่าการคาร์ดิโอและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เฟิร์มไปพร้อมๆกันด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้การออกกำลังกายดูไม่น่าเบื่ออีกด้วย ทั้งนี้การออกกำลังกายแบบ HIIT เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยและช่วยให้ร่างกายได้รับความแข็งแรงสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและสามารถทำได้ที่บ้านก็ได้